सामुदायिक वन

सामुदायिक वन
सामुदायिक वन भन्नाले सामूहिक हितको लागि वनको विकास, संरक्षण उपयोग
र व्यवस्थापन गर्न स्थानिय उपभोग्त्ताको समुहलाई सुम्पिएको राष्ट्रिय वन सम्झनु पर्छ ।

रौतहट जिल्लामा हस्तान्तरण गरिएका समुदायिक बनको बिबरण

 

Copyright © 2022 DFO Rautahat. Designed By:IT Home